Ejendommene anvendes til boliger, selskabslokaler, produktion- og lagerlokaler. Enkelte er til salg som vingården Adamclisi i Rumænien og hotellet Troldhøj ved Herning. I Fjerritslev udlejes moderne isolerede lokaler til lager, produktion og kontor. Beskrivelse se: A 481 m2,  B 438 m2 , C 140 m2, D 35 m2, E 110 m2, F 354 m2, G 243 m2, H 1035 m2, I 190 m2, J 655 m2 og K 215 m2 med tilhørende P-arealer, fælles møderum og kantine. 

Røgegård

Røgegård ligger ved Thorup i Nordjylland. Arealet indeholder marker med landbrug, skov, moser og søer. Her findes hjorte af arterne krondyr, Sika og dådyr samt vildfåret Muflon. Blandt småvildt findes en bestand af vildkanin, ænder og fasaner.

Læs mere her...

Store Restrup
Kølvrå
Troldtoft hotel restaurant bolig
Torstoft i Brovst
Fabriksvej
Hvedholm Slot

Hvedholm var oprindelig kongsgården til Hornefæstningen, den nuværende rundkirke, der blev opført til Danmarks forsvar mod Venderne. Kongen mageskiftede gården med Langeland og den forblev i samme slægts eje i 500 år indtil staten konfiskerede ejendommen med lensafløsningsloven a 1918.

Læs mere her...

Sophiendal Gods
Kokkedal Slot
Vrå Slot
Sauntehus